BARCELONA RECIRCULA

El Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella és una de les iniciatives que formen part de la xarxa Barcelona Recircula.

Es tracta d’una iniciativa impulsada per entitats de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, que té per objectiu enxarxar i enfortir les iniciatives que treballen per la innovació en l’ECONOMIA CIRCULAR DELS OBJECTES a Barcelona.

Un altre objectiu de la xarxa és que neixin moltes més iniciatives encaminades a aconseguir un ús eficient dels recursos. Per això facilitem un tutorial amb la informació bàsica per engegar un banc de recursos mancomunats.

Per altra banda, les entitats de Barcelona Recircula han explorat diverses eines per quantificar l’impacte ambiental i social dels projectes, i per estimar l’estalvi d’emissions que generen les iniciatives s’està utilitzant la calculadora d’AERESS.

Al mapa Barcelona + Sostenible podeu consultar els altres projectes que formen part de la xarxa.