El projecte

El Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella és una iniciativa publicocomunitària, impulsada conjuntament pel Districte de Ciutat Vella, Barcelona Activa, Pla de Barris Raval Sud – Gòtic Sud i Impulsem SCCL, que té un triple objectiu: promoure l’ús compartit de materials per part del teixit comunitari del territori, a partir de la captació, la cessió lliure i el préstec; crear oportunitats d’inserció ocupacional per a joves a partir de les potencialitats del territori i evitar el malbaratament de recursos a partir del reciclatge i la reutilització.

És una aposta per posar en pràctica noves formes d’ús i de propietat dels recursos, així com per promoure la cooperació, la mancomunació i el reaprofitament.

El Banc de recursos Mancomunats és un espai obert a totes les entitats i col·lectius de Ciutat Vella, on tothom pot compartir i utilitzar els seus recursos, fomentant així el treball en xarxa i l’ús eficient i sostenible dels recursos.

El Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella es mou doncs sota els valors de la intercooperació, l’economia col·laborativa, la cessió lliure, l’ocupació de qualitat, l’economia circular de proximitat i la co-responsabilització dels agents del territori sobre recursos i oportunitats del mateix.