Formació

El projecte compta amb el disseny de diferents itineraris d’inserció laboral per a joves. Aquests itineraris consisteixen en formació i experienciació laboral enfocades a la gestió i manteniment d’infraestructures per esdeveniments.

Al llarg del 2021 i 2022 hem dut a terme dos blocs de formació:

  • En gestió i producció d’esdeveniments en sonorització i luminotècnia d’esdeveniments: amb el doble objectiu de formar
  • En acció comunitària per tal d’apropar la xarxa comunitària del territori a la vida dels joves.