El banc en dades

EL 2021 al BRMCV

Hem participat a 206 actes amb el Districte de Ciutat Vella

Hem generat 3450h de contractació al terrritori

En total hem distruibuït 46 lots de donacions

147 sol·licituds de cessió lliure en mancomunació

15 joves s’han format amb nosaltres, en dues edicions de les Càpsules Tècniques

Les entitats han comptat amb nosaltres per fer 65 actes a l’espai públic.

Hem teixit xarxa amb més de 80 entitats.

Hem participat al projecte de ciutat Barcelona Recircula