El banc en dades

El 2019 en xifres

Hem participat a 89 actes amb el Districte de Ciutat Vella

10 joves contractats

667 recursos reutilitzats per altres entitats

132 sol·licituds de cessió lliure en mancomunació

18 joves s’han format amb nosaltres

Les entitats han comptat amb nosaltres per fer 52 actes a l’espai públic.

Hem teixit xarxa amb més de 60 entitats.

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/el-banc-de-recursos-mancomunats-de-ciutat-vella-un-projecte-singular-al-servei-del-territori_921246