Si cedeixes, reps millor

El Banc de Recursos és un espai en què les entitats poden cedir part dels seus recursos i materials a altres entitats que els puguin necessitar de manera puntual.

Si a la vostra entitat hi teniu recursos o materials que feu servir de forma esporàdica i que poden ser d’interès comunitari els podeu cedir al Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella. D’aquesta manera en podran gaudir totes les altres entitats del districte.

Existeixen dos formes de cessió de materials

  • En cediu l’ús a les entitats però en manteniu la gestió. D’aquesta manera el Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella en pot fer difusió i afegir-los al catàleg de recursos disponibles però en manteniu vosaltres la gestió. Ens posarem en contacte cada vegada que alguna entitat els sol·liciti per tal de comprovar que els teniu disponibles.
  • En cediu la gestió al Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella. Els materials continuen sent propietat de l’entitat però en cediu l’ús i la gestió al Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella qui emmagatzemarà i mantindrà els recursos.

Comparteix els teus recursos!