Cap on anem?

A l’actualitat la part pública està participada pel Districte de Ciutat Vella, Barcelona Activa i Pla de Barris i la part comunitària és liderada per Impulsem SCCL, entitat que participa en les diferents taules de coordinació del territori i que treballa per propiciar la creació de sinergies entre el teixit comunitari i el conjunt d’agents socioeconòmics del territori, tals com la Xarxa Laboral del Raval o la Taula Jove.

El projecte camina cap a la consolidació al territori mitjançant la cogestió entre els agents públics i comunitaris que l’impulsen. Enfortint i mantenint els seus principals eixos d’activitat:

  • La mancomunació de recursos en cessió lliure
  • La xarxa de captació i gestió de material
  • Primeres experiències laborals per a joves del districte
  • Serveis de suport a activitats culturals, comunitàries i comercials.