D’on venim

Aquest projecte neix a finals del 2017 de la mà de quatre agents del territori:

El Projecte Itaka Al Raval, un projecte de treball en xarxa-comunitari coordinat de manera conjunta per Impulsem SCCL, Colectic SCCL, Associació Educativa Integral del Raval i la Fundació Joan Salvador Gavina, és l’agent comunitari que va rebre l’encàrrec de Barcelona Activa per tal d’executar i posar en marxa la iniciativa del Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella. Per la seva experiència en el treball comunitari i els processos educatius, d´experienciació i d´inserció laboral per a les persones joves del territori i en especial Impulsem per el desenvolupament de línies d’activitat econòmica amb impacte social i comunitari.

Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic de Barcelona, és l’agent de l’administració que va ocupar-se d’impulsar el projecte, posant els recursos econòmics necessaris per tal que des del teixit associatiu s’engegués una prova pilot de mancomunació i autogestió dels recursos comunitaris.

La contribució  de Barcelona Activa al projecte s’orienta des del principi a cercar la viabilitat socioeconòmica del mateix, així com a promocionar l’economia circular de proximitat, l’economia social i solidària i la generació d’oportunitats d’inserció sociolaboral.

El Pla de barris del Raval Sud i el Gòtic Sud és el programa de l’Ajuntament de Barcelona que té l’objectiu de generar oportunitats als territoris que presenten majors desigualtats. Entre les seves línies de treball existeix l’impuls de l’economia cooperativa, social i solidària i la formació a mida i l’acompanyament a joves i a persones en situació d’atur de llarga durada. Per tal d’enfortir, doncs, el Banc de Recursos va encarregar el primer trimestre del 2018 una exploració sobre la Gestió d’infraestructures efímeres i la seva aproximació territorial a Ciutat Vella i posteriorment ha donat suport sostingut al projecte per la seva consolidació i desplegament als barris.

El Districte de Ciutat Vella dona suport al projecte des de l’inici, a través de la cessió de material per a la mancomunació i de la contractació dels serveis del Banc per a la realització d’esdeveniments a la via pública per part de les entitats del territori.  El Districte de Ciutat Vella considera fonamental promoure el teixit comunitari, associatiu i cultural com a eina de cohesió dels barris i d’integració social. Fomentant la vida de barri es creen lligams que són fonamentals per a la qualitat humana i també s’enforteixen el capital social o relacional de la comunitat, construint teixit social i fent comunitat.

Per tant, la consolidació d’un projecte pubicocomunitari com el Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella suposa construir un capital relacional bàsic per a la convivència, atesa la seva voluntat de generar aliances i sinergies entre l’administració i el teixit comunitari de cadascun dels barris del Districte.